Resestipendie SSSM

Resestipendie delas ut för aktivt deltagande i internationell konferens.

Ansökan ska åtföljas av kopia på abstract samt kopia på att abstract är accepterat förpresentation samt ekonomisk kalkyl.

 

Endast medlemmar i SSSM är behöriga att söka resestipendier. Stipendier kan sökas löpande under året. Vid eventuella prioriteringssituationer för utdelning av resestipendier prioriterar SSSM deltagande i sexualmedicinsk kongress före kongress med annan profil.

 

Maximalt 2 st. resestipendier delas ut per år och maximalt 2 resestipendier till en och samma kongress. Maximalt utdelas 15 000 kr för deltagande i utomeuropeiskkongress och 7500 kr för deltagande i europeisk kongress.

 

Ansökan om resestipendium e-mailas till:  sssm@sssm.dk