Referat fra Årsmøde i SSSM 15 november 2019 i Oslo.

Mødet havde titlen Sexual Health iin Elderly People in Europe and otcome from Sexual Behaviour Studies in Denmark (LGBT) and Sweden.

De norske værter havde sørget for flot forplejning og fine faciliteter I OsloMet.

39 veloplagte sexologisk interesserede mennesker mødte op til en spændende eftermiddag.

Marta Piwovar fortalte om den store svenske undersøgelse om sexuel adfærd med fokus på diverse aspekter af seksualiteten bl.a seksuelle overgreb i Sverige. Data kan findes på www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-i-sverige-2017/

Christian Graugaard og Morten Frisch lagde ud med at fortælle om verdens største seksualvaneundersøgelse SEXUS, også her kan henvises til www.projektsexus.dk .

Bente Træen gjorde rede for hvordan det står til med ældre mennesker seksualitet i Norge.

Afslutningsvis fortalte Sidsel Schaller om sit PhD projekt – en kvalitativ undersøgelse af gamle menneskers evne til at få sexologisk hjælp og sundhedspersonales villighed til at give det.

Der var stor spørgelyst.

Firmaet bag pde-5-i ”Spedra” havde gjort mødet muligt og der var tak til firmaet fra formanden.