Scandinavian society for sexual medicine (SSSM) er en tværfaglig videnskabelig forening der blandt andet dækker andrologi, urologi, gynækologi, psykiatri, psykologi, endokrinologi og sygepleje.

Foreningen ønsker at støtte samarbejde både nationalt og imellem de skandinaviske lande.

Scandinavian Society for Sexual Medicine (SSSM) blev grundlagt i København i 2005 af svenske, norske og danske kolleger for at skabe et forum for seksualmedicinsk forskning, uddannelse og klinisk virksomhed. Seksualmedicin defineres som den disciplin der beskæftiger sig med menneskets seksuelle velbefindende ud fra fysiologiske, psykologiske og socio-kulturelle aspekter.

Et bredt samarbejde er et vigtigt fokuspunkt for foreningen, fordi seksualmedicin spænder over mange traditionelt adskilte områder indenfor sundhedsvidenskab. Det er afgørende for SSSM, at både kvindelig og mandlig seksuel dysfunktion inkluderes.

SSSM er affilieret med European Society for Sexual Medicine (ESSM) og International Society for Sexual Medicine (ISSM). Vi har desuden en god og produktiv kontakt til både the Nordic Association for Clinical Sexology (NACS) og de 3 nationale foreninger for sexologi i Danmark, Norge og Sverige.

Bestyrelse

Marta Piwowar

Marta Piwowar

Bestyrrelsesmedlem

Haakon Aars

Haakon Aars

Bestyrelsesmedlem

NO

Mats Holmberg

Mats Holmberg

Bestyrelsesmedlem

SE

Astrid Højgaard

Astrid Højgaard

Formand

DK

Xenia Ntoni Fynbo

Xenia Ntoni Fynbo

Bestyrelsesmedlem

DK

Wenche Haaland

Wenche Haaland

Bestyrelsesmedlem

NO