Generalforsamling, SSSM 2019, Ljubljana

14 februar 15.15 – 16.00

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2018
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Indkomne forslag fra medlemmer
  6. Rejselegatet – skal det fortsætte?
  7. Fastlæggelse af kontingent
  8. Orientering om ESSM i Göteborg
  9. Nyvalg til bestyrelsen
  10. Eventuelt