Generalforsamling i SSSM

Generalforsamling i SSSM I forbindelse med ESSM 2016

Mødet foregår tordag den 2. februar 2017, 14.00 -16.00

Room Gallieni 4, Nice Acropolis, 1 Esplanade Kennedy, Nice, Frankrig

14.00 – 14.05 Velkomst Astrid Højgaard, Formand for SSSM

Temaet for årsmødet er: “Transgender and non-binary patients”.

Chairman: Esben Esther Benestad Pirelli, MD, specialist i klinisk sexologi NACS, Familieterapeut IAP, Professor i Sexologi UiA

14.05 – 14.35 Foredrag: “Transgender patients in the autism specter – old challenges, new views”.

Lucia Pop, MD, Sexological Centre, Aalborg University Hospital, Denmark

14.35 – 14.40 Spørgsmål og diskussion

14.40 – 15.10 Foredrag ”Sexual complaints among transgender patients”.

Mats Holmberg MD, ANOVA, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden.

15.10 – 15.20 Spørgsmål og diskussion

15.20 – 16.20 Generalforsamling

1) Valg af dirigent

2) Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2015

3) Formandens beretning

4) Fremlæggelse af regnskab

5) Indkomne forslag fra medlemmer

6) Rese-ersättning för styrelsesmedlemmar

7) Forslag til vedtægtsændring (se særskilt dokument)

8) Forslag til oprettelse af rejselegat

9) Fastlæggelse af kontingent

10) Orientering om SSSM efterårsmøde i Stockholm

11) Nyvalg til bestyrelsen

12) Eventuelt