Bliv Medlem

Currently browsingIkke kategoriseret

Dear all

SSSM has successfully found a sponsorship of 16.000 kr- every year for all the members who wish to present their research at ESSM conference.

Steps to apply for the fund:

1. Abstract should first be accepted by ESSM before the application for the fund

2. Approval of the abstracts acceptance must be attached to the application,

3. The application should be sent to the board of SSSM .

At the behalf of SSSM board
Xanthi Ntoni Fynbo Secretary, SSSM.

Referat fra Generalforsamlingen SSSM 14. februar 2019 Ljubljana.

Deltagere fra styrelsen: Haakon Aars (N), Wenche Haaland (N), Christian Fuglsang Jensen (DK), Xanthi Fynbo (DK) Astrid Højgaard (DK) ref.

Afbud: Mats Holmberg (S)

 • Anders Frey valgtes som dirigent.
 • Referat fra sidste GF blev godkendt
 • Formanden aflagde beretning – se neden.
 • Fremlæggelse af regnskab. Kasserer Christian Fuglesang aflagde regnskab, der blev godkendt.
 • Indkomne forslag fra medlemmerne: Ingen
 • Rejselegatet – skal det fortsætte?  Idet foreningen bruger flere penge på møder og legater, end vi tjener, foreslås en opbremsning i udgifter ved at nedlægge rejselegatet og tilskuddet til ESSM school. Økonomien tillader ikke donationer og betaling af speakers som vi tidligere har været (for) rundhåndede med. Bestyrelsen besluttede derfor at indstille til GF at nedlægge legater og tilskud til ESSM school. Som bekendt går næsten hele kontingentet til ESSM, og indtægterne er derfor udelukkende gennem afholdelse af kongresser.  Det medførte en diskussion blandt de fremmødte medlemmer og der var forslag om at firmaer kan sponsorere legater til medlemmer efter ansøgning til bestyrelsen. Bestyrelsen påtog sig at arbejde videre med denne idé. Konklusionen blev at de hidtidige legater nedlægges.
 • Kontingentet for næste år blev fastlagt som uændret.
 • Orientering om ESSM i Göteborg. Bestyrelsen har arbejdet på at få ESSM til Göteborg og der blev vist en film, der i den anledning er produceret. Desværre blev det i stedet Praha, ved valget senere i kongressen L.
 • Nyvalg til bestyrelsen. Styrelsen blev ændret efter at Trond Eigil og Birgitta Hulter trådte tilbage efter reglerne (Trond) og efter eget ønske (Birgitta). Lise Nissen Lauritzen er tidligere udtrådt. Valgt blev følgende valgt ind:
 • – Wenche Haaland fra Norge
 • – Marta Piwowar fra Sverige
 • – Xanthi Fynbo fra Danmark
 • Xanthi har påtaget sig at være foreningens sekretær.
 • Hjemmesiden. Else Olesen er vor webmaster – vi kan få hende til at lægge alt ud på hjemmesiden. Mailadresse: else.olesen@rn.dk  

Formandsberetning 2018

Velkommen til den årlige generalforsamling i SSSM.

Der har været afholdt bestyrelsesmøder i forbindelse med det videnskabelige møde i Herlev samt email møder.

Bestyrelsen består af:

Bestyrelsen blev valgt i forbindelse med generalforsamlingen i Madrid 2016 og har konstitueret sig på følgende måde:

 • Astrid Højgaard (Formand) DK
 • Lise Nissen Lauritzen (menig) DK, er trådt ud på grund af barsel
 • Christian Fuglesang (Kasserer) DK
 • Birgitta Hulter (menig) S
 • Mats Holmberg (menig)S
 • Trond Egil Hansen (sekretær) N
 • Haakon Aars (menig) N

Hvert land har som bekendt to repræsentanter, det land, der har formandskabet har en ekstra repræsentant.

Der har været afholdt møde i forbindelse med årsmøde i Herlev.  Ved dette møde var der følgende punkter

 1. Dagens videnskabelige program blev planlagt i grove træk.
 2. Økonomien er fortsat meget fin, og bliver gennemgået af vor kasserer.
 3. Årets stipendium til ESSMs school of Sexual Medicine gik til specialist i psykologi Lea Treebak Jensen. Stipendiet til at præsentere forskningsresultater ved ESSM er gået til PhD studerende læge Christian Fuglsang, Herlev. Desuden har sygeplejerske Gitte Vittrup modtaget stipendiet. Fristen for at ansøge er 7 dage efter at anmeldelse til Abstracts udløber. Der er meget få ansøgere til disse stipendier. Men vi håber at kendskabet bliver mere udbredt.
 4. Webmasteropgaven. Efter at vi er blevet uden vores webmaster, har vi haft en forsøgsperiode for at se på, om vi i bestyrelsen kunne klare os uden en webmaster. Som I sikkert alle er enige i er foreningens hjemmeside irrelevant og ikke opdateret. Konklusionen på denne forsøgsperiode er, at vi er nødt til at have en dedikeret webmaster. Vi vil derfor høre med Jer i forsamlingen om I kunne have ideer til løsning, ellers må acceptere en udgift til en webmaster uden for foreningen.

Medlemstallet

Der var ved årsskiftet 45 medlemmer.

Årsmødet i Herlev

Mødet bød på interessante forelæsninger over 2 temaer: Et urologisk tema om ESWT behandling ved erektil dysfunktion og Peyronies sygdom. Dernæst omhandlede mødet MeToo bevægelsen. Den danske lokale gruppe havde gjort det fantastisk godt med gode rammer, fin forplejning og gode forelæsere.

Angående ESWT var der forelæsninger, der forsøgte at belyse emnet fra hver sin vinkel:

Jeg selv gennemgik vore dataopgørelser på ESWT behandlinger målt på EHS  ikke kontrolleret, men hvor vi sammenlignede resultaterne for forskellige komorbiditeter.

 o Linear Li-ESWT for ED in the Hospital of Southern Denmark – Grzegorz Fojecki fra Sønderborg gennemgik sine resultater, som heller ikke var imponerende  og til sidst gav Mikkel Fode fra Herlev en state of the art præsentation, der bidrog til et lidt skeptisk billede af ESWT som en effektiv behandling af ED og Peyronie’s sygdom.

Derefter holdt institutleder, professor ved institut for statskundskab Anette Borchorst, Aalborg Universitet en interessant forelæsning om sin forskning i MeToo, som startede længe før MeToo bevægelsen. Hun gennemgik forskellige retssager, hvor personer på arbejdsmarkedet har været udsat for krænkelser. Personligt blev jeg overrasket over at høre at sundhedssystemet er et af de områder, der er hårdest ramt.

Der var to frie foredrag. Gitte Vittrup, sygeplejerske og sexologisk counsellor præsenterede sit forskningsprojekt angående sexologisk intervention over for kvinder ramt af lichen sygdomme. Det er godt, at der kommer mere opmærksomhed på denne oversete og mutilerende sygdom.

Desuden hold medicinstuderende Mia Fogh Andersen fra Århus Universitet en forelæsning om sin eksplorative forskning om kvinder med mammacancers seksualitet.  Det er også en hårdt ramt gruppe.

Deltager antallet var vel ca. 40 – 50 personer. Der var stor spørgelyst og endda en lidt ophedet debat angående ESWT-behandlingen. Som vanligt var der flest medlemmer fra værtslandet. Der var en del gæster fra afdelingerne ved Herlev Sygehus.

Fremtiden

Bestyrelsen har arbejdet for en mere interessant hjemmeside, vi har fået en webmaster. Hvis I har mødeaktiviteter, referater, publikationer, så kom med dem!

Vi vil i år forsøge at arbejde for at ESSM bliver holdt i Göteborg i 2021. Som bekendt er det i Rotterdam næste år. Sidste gang ESSM var i Skandinavien var det i København 2015. Det var faktisk også der SSSM blev etableret.

Det vil blive en mulighed for at skabe indtægter for foreningen.

Vi vil ved det bestyrelsesmøde, som afholdes her i Ljubljana, planlægge næste videnskabelige møde, som er i Norge.

Afslutning

Jeg vil til sidst gerne takke de øvrige medlemmer af bestyrelsen for et fint arbejde for foreningen og tak til medlemmerne for at komme og deltage i arrangementerne. I år siger vi farvel til Trond, foreningens sekretær, der forlader bestyrelsen efter afsluttet tjenestetid, vi skal derfor have valgt en ny nordmand. Desuden skal vi have en ny dansk repræsentant i stedet for Lise Nissen Lauritzen, som af private årsager ikke længere har tid til bestyrelsesarbejdet. Endelig Har Birgitta Hulter valgt at trække sig ud af bestyrelsen og der er derfor en vakant plads til et svensk bestyrelsesmedlem. Tak til Trond, Lise og Birgitta!

Er der spørgsmål eller kommentarer?                                                    

Scientific programme of SSSM meeting in Ljubljana 2019

February 14, 2019:

kl. 12.30-14.45  Scientific meeting

Room: M3

“When Sex gets out of Control”

History, definition, comorbidity.

By Lea Treebak Jensen, Specialist in psychology, Sexological Center, Aalborg University Hospital, Denmark

 

Research and treatment of hypersexuality/sexaddiction.

By Marta Piwowar, Licensed psychologist, EFS-ESSM certified Psycho-Sexologist (ECPS), ANOVA, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sweden.

The session is chaired by Xanthi Ntoni Fynbo, Specialist in psychology, EFS-ESSM certified Psycho-Sexologist (ECPS), Sexological Unit, Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark.

The board of SSSM is looking forwards to seeing you and having an inspirational discussion.

Generalforsamling, SSSM 2019, Ljubljana

14 februar 15.15 – 16.00

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2018
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Indkomne forslag fra medlemmer
 6. Rejselegatet – skal det fortsætte?
 7. Fastlæggelse af kontingent
 8. Orientering om ESSM i Göteborg
 9. Nyvalg til bestyrelsen
 10. Eventuelt

 

Autumn meeting SSSM – Early warning

Autumn meeting SSSM – Programme

 

Registration fullejensen@gmail.com before October 15.

Where: Auditorium J1, entrance 57, 3rd floor, Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev.

When: October 26, 2018. From 11.15 to 16.00.

Fee: 0

 

Program:

11.15 – 11.45 Sandwich / soft drinks

11.45 – 11.50 Welcome by Astrid Højgaard (DK), Chairman of SSSM

11.50 – 13.20 Li-ESWT treatment for ED and Peyronie’s disease

Chairmen: Anders Frey (DK) and Christian Fuglesang S. Jensen (DK)

 • Introduction by chairs (5min)
 • Li-ESWT – a new first-line treatment for ED?
  • Li-ESWT ED treatment results and comorbidities – Astrid Højgaard (DK) (10min)
  • Title TBA – Grzegorz Fojecki (DK) (25min)
  • Li-ESWT for ED – what does the current evidence say? – (TBA) (DK) (25min)
 • Li-ESWT – useful for the treatment of Peyronie’s disease? – (TBA) (25min)

13.20 – 13.50 Break

13.50 – 15.10 Me-too

 • Chairmen: Lea Treebak Jensen (DK) and Xanthi Fynbo (DK)
 • Introduction by chairs (5 min)

Zones of Sexual Transgression: Power, Gender and the Sun King Syndrom – Christian Groes, Gender researcher, Associate Professor, PhD, Head of Studies, Department of Communication and Arts,  Roskilde University (DK) (30 min)

Perspectives on Me-too – Anette Borchorst, Head of Department, Professor PhD, Department of Political Science, Aalborg University (DK)(30 min)

 • Discussion

15.10 – 15.55 Free presentations (7 minutes + 3 minutes discussion)

15.55 – 16.00 Ideas for the next meeting

Referat generalforsamling SSSM Lisbon 1.mars 2018

Til stede: Mats Holmberg, Haakon Aars, Birgitta Hulter, Christian Fuglesang Jensen, Trond Egil Hansen, Jens Sonksen, Dana Ohl, Ellen Skjelbred. Formand Astrid Højgaard hadde forfall pga bruddskade.

 

Sak 1 Valg af dirigent

Mats Holmberg ble valgt til dirigent.

 

Sak 2 Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2017

Referatet ble godkjent.

 

Sak 3 Formandens beretning

Beretningen ble gjennomgått og tatt til orientering.

 

Sak 4 Fremlæggelse af regnskab

Regnskapet for 2017 ble presentert av kasserer og godkjent. Resultatet var et underskudd på omlag 30.000 DKK. Saldo 01.01.2018 er omlag 311.000 DKK. Det ble påpekt at det vil bli behov for fremtidige inntekter ut over dagens kontingent, selv om det er midler til 4-5 års drift. Samarbeid med legemiddel- og utstyrsindustri kan være en mulig inntektskilde, men det ble påpekt at slikt samarbeide også kan ha noen negative virkninger.

 

Sak 5 Indkomne forslag fra medlemmer

Det var ingen innkomne forslag.

 

Sak 6 Rese-ersättning (rejse-erstatning) för styrelsesmedlemmar

I tråd med styrets forslag ble det vedtatt at styremedlemmene kan få dekket utgifter til reise + overnatting til høstmøtet med inntil 4000 DKK.

 

Sak 7 Forslag til vedtægtsændring

Styrets forslag til vedtektendringer ble vedtatt.

 

Sak 8 Forslag til oprettelse af rejselegat

Styrets forslag om å annonsere en sum på 15.000 DKK som kan søkes av et medlem til å dekke kostnader for å presentere forskningsresultat på internasjonalt vitenskapelig møte, ble vedtatt.

 

Sak 9 Evaluering av tilskudd fra SSSM

Saken ble utsatt.

 

Sak 10 Fastlæggelse af kontingent

Det ble vedtatt uendret kontingent. Styret ble bedt om å vurdere kontingentøkning for å sikre foreningens økonomi.

 

Sak 11 Orientering om SSSM efterårsmøde i Stockholm

Orientering om etterårsmøtet i Stockholm var inntatt i formandens beretning.

 

Sak 12 Nyvalg til bestyrelsen

Etter vedtektsendringene vedtatt i sak 7 var ingen av styrets medlemmer på valg.

 

Sak 13 Valg av valgkomite

Det ble vedtatt å opprette en valgkomite. Styret sender ut forespørsel til foreningens medlemmer og ble gitt fullmakt til å oppnevne medlemmer av valgkomiteen.

 

Sak 14 Neste møte

Neste generalforsamling blir i forbindelse med ESSM kongress i Ljubljana 14.-16.februar 2019.

 

Sak 15 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

 

Resestipendie SSSM

Resestipendie delas ut för aktivt deltagande i internationell konferens.

Ansökan ska åtföljas av kopia på abstract samt kopia på att abstract är accepterat förpresentation samt ekonomisk kalkyl.

 

Endast medlemmar i SSSM är behöriga att söka resestipendier. Stipendier kan sökas löpande under året. Vid eventuella prioriteringssituationer för utdelning av resestipendier prioriterar SSSM deltagande i sexualmedicinsk kongress före kongress med annan profil.

 

Maximalt 2 st. resestipendier delas ut per år och maximalt 2 resestipendier till en och samma kongress. Maximalt utdelas 15 000 kr för deltagande i utomeuropeiskkongress och 7500 kr för deltagande i europeisk kongress.

 

Ansökan om resestipendium e-mailas till:  sssm@sssm.dk

Legat/stipendie til deltagelse i ESSM School of Sexual Medicine 2018

Scandinavian Society for Sexual Medicine (SSSM) uddeler i 2018 et legat til deltagelse i European Society for Sexual Medicine (ESSM) School of Sexual Medicine.

Kurset finder sted 16-26. november 2018.
Legatet dækker kursusafgift, overnatning, mad og flybillet.

Kurset er tiltænkt læger, psykologer, sygeplejersker og fysioterapeuter med særlig interesse for seksual-medicin. Kurset er godkendt af EACCME. Mere information om dette samt det akademiske program for tidligere kurser kan ses HER

Ansøgere skal opfylde følgende kriterier:

 • Være læge, psykolog, sygeplejerske eller fysioterapeut
 • Skal have interesse for seksual-medicin
 • Skal være medlem af SSSM (alternativt kan man melde sig ind ved ansøgning.

Ansøgning skal indeholde:

 • Motiveret ansøgning (max 1 A4-side)
 • Autorisation
 • CV (max 2 A4-sider)

Ansøgningen sendes til sssm@sssm.dk senest d. 15. juni 2018. Ansøgere meddeles per mail om de har fået legatet.