Bliv Medlem

Currently browsingIkke kategoriseret

Scientific programme of SSSM meeting in Ljubljana 2019

February 14, 2019:

kl. 12.30-14.45  Scientific meeting

Room: M3

“When Sex gets out of Control”

History, definition, comorbidity.

By Lea Treebak Jensen, Specialist in psychology, Sexological Center, Aalborg University Hospital, Denmark

 

Research and treatment of hypersexuality/sexaddiction.

By Marta Piwowar, Licensed psychologist, EFS-ESSM certified Psycho-Sexologist (ECPS), ANOVA, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sweden.

The session is chaired by Xanthi Ntoni Fynbo, Specialist in psychology, EFS-ESSM certified Psycho-Sexologist (ECPS), Sexological Unit, Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark.

The board of SSSM is looking forwards to seeing you and having an inspirational discussion.

Generalforsamling, SSSM 2019, Ljubljana

14 februar 15.15 – 16.00

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2018
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Indkomne forslag fra medlemmer
 6. Rejselegatet – skal det fortsætte?
 7. Fastlæggelse af kontingent
 8. Orientering om ESSM i Göteborg
 9. Nyvalg til bestyrelsen
 10. Eventuelt

 

Autumn meeting SSSM – Early warning

Autumn meeting SSSM – Programme

 

Registration fullejensen@gmail.com before October 15.

Where: Auditorium J1, entrance 57, 3rd floor, Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev.

When: October 26, 2018. From 11.15 to 16.00.

Fee: 0

 

Program:

11.15 – 11.45 Sandwich / soft drinks

11.45 – 11.50 Welcome by Astrid Højgaard (DK), Chairman of SSSM

11.50 – 13.20 Li-ESWT treatment for ED and Peyronie’s disease

Chairmen: Anders Frey (DK) and Christian Fuglesang S. Jensen (DK)

 • Introduction by chairs (5min)
 • Li-ESWT – a new first-line treatment for ED?
  • Li-ESWT ED treatment results and comorbidities – Astrid Højgaard (DK) (10min)
  • Title TBA – Grzegorz Fojecki (DK) (25min)
  • Li-ESWT for ED – what does the current evidence say? – (TBA) (DK) (25min)
 • Li-ESWT – useful for the treatment of Peyronie’s disease? – (TBA) (25min)

13.20 – 13.50 Break

13.50 – 15.10 Me-too

 • Chairmen: Lea Treebak Jensen (DK) and Xanthi Fynbo (DK)
 • Introduction by chairs (5 min)

Zones of Sexual Transgression: Power, Gender and the Sun King Syndrom – Christian Groes, Gender researcher, Associate Professor, PhD, Head of Studies, Department of Communication and Arts,  Roskilde University (DK) (30 min)

Perspectives on Me-too – Anette Borchorst, Head of Department, Professor PhD, Department of Political Science, Aalborg University (DK)(30 min)

 • Discussion

15.10 – 15.55 Free presentations (7 minutes + 3 minutes discussion)

15.55 – 16.00 Ideas for the next meeting

Referat generalforsamling SSSM Lisbon 1.mars 2018

Til stede: Mats Holmberg, Haakon Aars, Birgitta Hulter, Christian Fuglesang Jensen, Trond Egil Hansen, Jens Sonksen, Dana Ohl, Ellen Skjelbred. Formand Astrid Højgaard hadde forfall pga bruddskade.

 

Sak 1 Valg af dirigent

Mats Holmberg ble valgt til dirigent.

 

Sak 2 Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2017

Referatet ble godkjent.

 

Sak 3 Formandens beretning

Beretningen ble gjennomgått og tatt til orientering.

 

Sak 4 Fremlæggelse af regnskab

Regnskapet for 2017 ble presentert av kasserer og godkjent. Resultatet var et underskudd på omlag 30.000 DKK. Saldo 01.01.2018 er omlag 311.000 DKK. Det ble påpekt at det vil bli behov for fremtidige inntekter ut over dagens kontingent, selv om det er midler til 4-5 års drift. Samarbeid med legemiddel- og utstyrsindustri kan være en mulig inntektskilde, men det ble påpekt at slikt samarbeide også kan ha noen negative virkninger.

 

Sak 5 Indkomne forslag fra medlemmer

Det var ingen innkomne forslag.

 

Sak 6 Rese-ersättning (rejse-erstatning) för styrelsesmedlemmar

I tråd med styrets forslag ble det vedtatt at styremedlemmene kan få dekket utgifter til reise + overnatting til høstmøtet med inntil 4000 DKK.

 

Sak 7 Forslag til vedtægtsændring

Styrets forslag til vedtektendringer ble vedtatt.

 

Sak 8 Forslag til oprettelse af rejselegat

Styrets forslag om å annonsere en sum på 15.000 DKK som kan søkes av et medlem til å dekke kostnader for å presentere forskningsresultat på internasjonalt vitenskapelig møte, ble vedtatt.

 

Sak 9 Evaluering av tilskudd fra SSSM

Saken ble utsatt.

 

Sak 10 Fastlæggelse af kontingent

Det ble vedtatt uendret kontingent. Styret ble bedt om å vurdere kontingentøkning for å sikre foreningens økonomi.

 

Sak 11 Orientering om SSSM efterårsmøde i Stockholm

Orientering om etterårsmøtet i Stockholm var inntatt i formandens beretning.

 

Sak 12 Nyvalg til bestyrelsen

Etter vedtektsendringene vedtatt i sak 7 var ingen av styrets medlemmer på valg.

 

Sak 13 Valg av valgkomite

Det ble vedtatt å opprette en valgkomite. Styret sender ut forespørsel til foreningens medlemmer og ble gitt fullmakt til å oppnevne medlemmer av valgkomiteen.

 

Sak 14 Neste møte

Neste generalforsamling blir i forbindelse med ESSM kongress i Ljubljana 14.-16.februar 2019.

 

Sak 15 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

 

Resestipendie SSSM

Resestipendie delas ut för aktivt deltagande i internationell konferens.

Ansökan ska åtföljas av kopia på abstract samt kopia på att abstract är accepterat förpresentation samt ekonomisk kalkyl.

 

Endast medlemmar i SSSM är behöriga att söka resestipendier. Stipendier kan sökas löpande under året. Vid eventuella prioriteringssituationer för utdelning av resestipendier prioriterar SSSM deltagande i sexualmedicinsk kongress före kongress med annan profil.

 

Maximalt 2 st. resestipendier delas ut per år och maximalt 2 resestipendier till en och samma kongress. Maximalt utdelas 15 000 kr för deltagande i utomeuropeiskkongress och 7500 kr för deltagande i europeisk kongress.

 

Ansökan om resestipendium e-mailas till:  sssm@sssm.dk

Legat/stipendie til deltagelse i ESSM School of Sexual Medicine 2018

Scandinavian Society for Sexual Medicine (SSSM) uddeler i 2018 et legat til deltagelse i European Society for Sexual Medicine (ESSM) School of Sexual Medicine.

Kurset finder sted 16-26. november 2018.
Legatet dækker kursusafgift, overnatning, mad og flybillet.

Kurset er tiltænkt læger, psykologer, sygeplejersker og fysioterapeuter med særlig interesse for seksual-medicin. Kurset er godkendt af EACCME. Mere information om dette samt det akademiske program for tidligere kurser kan ses HER

Ansøgere skal opfylde følgende kriterier:

 • Være læge, psykolog, sygeplejerske eller fysioterapeut
 • Skal have interesse for seksual-medicin
 • Skal være medlem af SSSM (alternativt kan man melde sig ind ved ansøgning.

Ansøgning skal indeholde:

 • Motiveret ansøgning (max 1 A4-side)
 • Autorisation
 • CV (max 2 A4-sider)

Ansøgningen sendes til sssm@sssm.dk senest d. 15. juni 2018. Ansøgere meddeles per mail om de har fået legatet.

Generalforsamling i SSSM

Generalforsamling i SSSM I forbindelse med ESSM 2016

Mødet foregår tordag den 2. februar 2017, 14.00 -16.00

Room Gallieni 4, Nice Acropolis, 1 Esplanade Kennedy, Nice, Frankrig

14.00 – 14.05 Velkomst Astrid Højgaard, Formand for SSSM

Temaet for årsmødet er: “Transgender and non-binary patients”.

Chairman: Esben Esther Benestad Pirelli, MD, specialist i klinisk sexologi NACS, Familieterapeut IAP, Professor i Sexologi UiA

14.05 – 14.35 Foredrag: “Transgender patients in the autism specter – old challenges, new views”.

Lucia Pop, MD, Sexological Centre, Aalborg University Hospital, Denmark

14.35 – 14.40 Spørgsmål og diskussion

14.40 – 15.10 Foredrag ”Sexual complaints among transgender patients”.

Mats Holmberg MD, ANOVA, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden.

15.10 – 15.20 Spørgsmål og diskussion

15.20 – 16.20 Generalforsamling

1) Valg af dirigent

2) Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2015

3) Formandens beretning

4) Fremlæggelse af regnskab

5) Indkomne forslag fra medlemmer

6) Rese-ersättning för styrelsesmedlemmar

7) Forslag til vedtægtsændring (se særskilt dokument)

8) Forslag til oprettelse af rejselegat

9) Fastlæggelse af kontingent

10) Orientering om SSSM efterårsmøde i Stockholm

11) Nyvalg til bestyrelsen

12) Eventuelt

Temadag om kvinnens orgasme fredag 28/10 2016

Scandinavian Society for Sexual Medicine (SSSM) inviterer til  temadag om kvinnens orgasme på Holmenkollen Park hotel fredag 28.10.16 kl. 0900 til 1200. Oppmøte i Bellmannsalen og ikke-medlemmer er også velkomne

Oplæg:

 • “Kvinnans orgasm, kroppsliga förutsättningar och begränsningar”

Ved Birgitta Hulter

Doktor i medicinsk vetenskap och

auktoriserad klinisk sexolog (NACS)

 • “Psykogene årsaker til orgasmeforstyrrelser”

Elsa Almås

Professor i sexologi

Universitetet i Agder

 • “Somatiske årsaker til orgasmeforstyrrelser”

Elsa Almås

Professor i sexologi

Universitetet i Agder

og

Knut Henning Klem

Urolog

Dr. Klem’s klinikk, Arendal

IDAHO – seksuel mangfoldighed i uddannelse og job

UC SYD fejrer FN’s internationale dag mod homofobi og transfobi med en konference om seksuel mangfoldighed i uddannelse og job.

Tirsdag 17. maj 2016

9.15-15.00 på UC SYD

I løbet af dagen kan du blive klogere på køn, seksualitet og identitet med op-
læg fra bl.a. forfatter Leonora Christina Skov, Astrid Højgaard, der er leder af Sexologisk Center på Aalborg Universitetshospital og fra talskvinde Rikke Voergård-Olesen fra Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner i samarbejde med skuespillere fra Abstrax Teatret.

Konferencen finder sted på UC SYD i Rundetårnet på Degnevej 16 i Esbjerg.

Det er gratis at deltage for undervisere og studerende ved UC SYD.

For alle andre er prisen 250 kr. inkl. forplejning.

Tilmeld dig her ucsyd.nemtilmeld.dk