Bliv Medlem

Dear all

SSSM has successfully found a sponsorship of 16.000 kr- every year for all the members who wish to present their research at ESSM conference.

Steps to apply for the fund:

1. Abstract should first be… Læs hele indlægget

Early warning – SSSM scientific meeting 2019

The next SSSM scientific meeting will be the 15th november 2019 in Oslo. 

Keep the date and book it in your calendar! 

More information and a program will follow. 

Læs hele indlægget

Referat fra Generalforsamlingen SSSM 14. februar 2019 Ljubljana.

Deltagere fra styrelsen: Haakon Aars (N), Wenche Haaland (N), Christian Fuglsang Jensen (DK), Xanthi Fynbo (DK) Astrid Højgaard (DK) ref.

Afbud: Mats Holmberg (S)

  • Anders Frey valgtes som dirigent.
  • Referat fra sidste GF blev godkendt
  • Formanden aflagde beretning – se neden.
  • Fremlæggelse af regnskab. Kasserer… Læs hele indlægget