Bliv Medlem

Efterårsmødet 2018 er fredag den 26 oktober fra 12.00 – 16.00 I København.

Mødested følger!

Temaet er

”Hva lærte vi av me-too, og hva forsvant i me-too-debatten?”

Læs hele indlægget

Referat generalforsamling SSSM Lisbon 1.mars 2018

Til stede: Mats Holmberg, Haakon Aars, Birgitta Hulter, Christian Fuglesang Jensen, Trond Egil Hansen, Jens Sonksen, Dana Ohl, Ellen Skjelbred. Formand Astrid Højgaard hadde forfall pga bruddskade.

 

Sak 1 Valg af dirigent

Mats Holmberg ble valgt til dirigent.

 

Sak 2 Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2017

Referatet ble godkjent.

 

Sak 3 Formandens beretning

Beretningen…

Læs hele indlægget

Resestipendie SSSM

Resestipendie delas ut för aktivt deltagande i internationell konferens.

Ansökan ska åtföljas av kopia på abstract samt kopia på att abstract är accepterat förpresentation samt ekonomisk kalkyl.

 

Endast medlemmar i SSSM är behöriga att söka resestipendier. Stipendier kan sökas löpande under året. Vid eventuella prioriteringssituationer för utdelning av resestipendier prioriterar…

Læs hele indlægget