Early warning – SSSM scientific meeting 2019

14 maj 2019

The next SSSM scientific meeting will be the 15th november 2019 in Oslo.  Keep the date and book it in your calendar!  More information and a program will follow. 

Referat fra Generalforsamlingen SSSM 14. februar 2019 Ljubljana.

12 maj 2019

Deltagere fra styrelsen: Haakon Aars (N), Wenche Haaland (N), Christian Fuglsang Jensen (DK), Xanthi Fynbo (DK) Astrid Højgaard (DK) ref. Afbud: Mats Holmberg (S) Anders Frey valgtes som dirigent. Referat fra sidste GF blev godkendt Formanden aflagde beretning – se neden. Fremlæggelse af regnskab. Kasserer Christian Fuglesang aflagde regnskab, der blev godkendt. Indkomne forslag fra […]

Bliv medlem

Som medlem får du
kontakt til nye kollegaer
med interesse for seksualmedicin

  • Mulighed for ISSM medlemskab.
  • Information om skandinaviske begivenheder.
  • Tilvalg af abonnement på the Journal of Sexual Medicine.
Ansøg om medlemskab
Bliv medlem