Bliv Medlem

Scandinavian Society for Sexual Medicine


Scandinavian Society for Sexual Medicine (SSSM) blev grundlagt i København i 2005 af svenske, norske og danske kolleger for at skabe et forum for seksualmedicinsk forskning, uddannelse og klinisk virksomhed. Seksualmedicin defineres som den disciplin der beskæftiger sig med menneskets seksuelle velbefindende ud fra fysiologiske, psykologiske og socio-kulturelle aspekter.


SSSM er en tværfaglig videnskabelig forening der blandt andet dækker andrologi, urologi, gynækologi, psykiatri, psykologi, endokrinologi og sygepleje.


Foreningen ønsker at støtte samarbejde både nationalt og imellem de skandinaviske lande. Et bredt samarbejde er et vigtigt fokuspunkt for foreningen, fordi seksualmedicin spænder over mange traditionelt adskilte områder indenfor sundhedsvidenskab. Det er afgørende for SSSM, at både kvindelig og mandlig seksuel dysfunktion inkluderes.

SSSM er affilieret med European Society for Sexual Medicine (ESSM) og International Society for Sexual Medicine (ISSM). Vi har desuden en god og produktiv kontakt til både the Nordic Association for Clinical Sexology (NACS) og de 3 nationale foreninger for sexologi i Danmark, Norge og Sverige.


Som medlem af SSSM får du:


  • Kontakt til kolleger med interesse for seksualmedicin
  • Nyheder om skandinaviske begivenheder indenfor seksualmedicin
  • Mulighed for at tilvælge ISSM medlemskab og abonnement på the Journal of Sexual Medicine
  • Klik her for ansøgning